Podstrona: Stypendia ministra dla najlepszych studentów / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Stypendia ministra dla najlepszych studentów

2019-08-27
kategoria: Nauka
Stypendia ministra dla najlepszych studentów

Studenci PRz mają możliwość ubiegania się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2019/2020. Stypendium ministra jest formą nagradzania przez państwo studentów wykazujących się znacznymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi z odbywanymi studiami albo znacznymi osiągnięciami w sporcie.

O stypendium mogą ubiegać się studenci  studiów pierwszego stopnia (po zaliczeniu pierwszego roku studiów) oraz drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Wniosek o przyznanie stypendium studenci składają do dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 r. w celu zweryfikowania przez dziekana pod względem merytorycznym.

Wnioski o stypendium ministra są rozpatrywane w terminie do 31 marca 2020 r. Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej MNiSW. Równolegle do uczelni oraz studentów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

Stypendium nie przysługuje studentowi jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat lub posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 Zasady przyznawania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia określają:

  • art. 359, art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.);
  • rozporządzenie MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Więcej informacji na temat stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia przyznawanych na rok akademicki 2019/2020 znajduje się pod linkiem .

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję