Podstrona: Pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa

2022-03-09 , red.  Michał Klimczyk
kategoria: Wydarzenia
Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. Jarosław Sęp,

Pierwsze otwarte posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa odbyło się 7 marca 2022 r. w trybie zdalnym. Obradom przewodniczył prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem i zarazem prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp.

Przebieg spotkania

W wydarzeniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, przedstawiciele sygnatariuszy listu intencyjnego oraz kandydaci na członków wspierających Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Agenda spotkania obejmowała m.in. sprawozdanie z dotychczasowych działań i zrealizowanych prac, informację dotyczącą trybu przyjmowania członków wspierających Podkarpackiej Doliny Wodorowej oraz przedstawienie planu działań w najbliższym czasie. Podczas posiedzenia podjęto decyzję o przyjęciu dwóch członków wspierających - Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie oraz Polenergii S.A.

Podkarpacka Dolina Wodorowa

Podkarpacka Dolina Wodorowa została wpisana do rejestru stowarzyszeń 12 stycznia 2022 r. Dotychczas wykonano najważniejsze zadania organizacyjne obejmujące m.in. przygotowanie identyfikacji wizualnej, kanałów komunikacji oraz rozpoczęcie naboru członków wspierających, dzięki czemu Podkarpacka Dolina Wodorowa zyskała pełną zdolność do realizacji działań statutowych oraz dalszego rozwoju. W najbliższych tygodniach planuje się przeprowadzenie badania mającego na celu określenie zasobów podmiotów zrzeszonych w ramach Podkarpackiej Doliny Wodorowej oraz ich oczekiwań związanych z kierunkami podejmowanej działalności. Dokonanie przeglądu pozwoli na aktywne zabieganie o uruchamianie programów badawczych i strumieni finansowania umożliwiających skuteczny rozwój technologii wodorowych.

O Stowarzyszeniu

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi podkarpackiego przemysłu wodorowego, w tym opartego na produkcji wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE oraz jego zastosowaniem w energetyce, m.in. cieplnej, w transporcie, infrastrukturze i przemyśle. Do założeń Stowarzyszenia związanych z gospodarką wodorową należą m.in.: tworzenie otoczenia biznesowego i technologicznego, wspieranie działań biznesowych, prowadzenie prac naukowo-badawczych, podejmowanie działań na rzecz tworzenia optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach gospodarki wodorowej, organizowanie i uczestniczenie w dialogu pomiędzy interesariuszami zainteresowanymi działaniami w obszarze gospodarki wodorowej, działanie na rzecz ochrony środowiska, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków oraz podmiotów wspierających działalność Stowarzyszenia oraz tworzenie programów edukacyjnych.

Współtworzenie Podkarpackiej Doliny Wodorowej przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza ma na celu pozyskanie oraz realizację interesujących badań i projektów, szczególnie istotnych w świetle trwającego kryzysu energetycznego. Wszystkich zainteresowanych działalnością Podkarpackiej Doliny Wodorowej zapraszamy do odwiedzania strony: https://www.dolinawodorowa.org/. Prosimy również o popularyzację informacji dotyczącej możliwości dołączania zainteresowanych podmiotów do grona członków wspierających Stowarzyszenia.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję